Smidig övergång från utbildning till arbetsliv med Graduate Program

Graduate Program

Som vi berättade tidigare i höstas är Svensk e-identitet och Visma i full gång med Graduate Program, ett program där vi erbjuder coachning, mentorskap och nätverkande i utbyte mot nya kunskaper och idéer.

Under hösten har deltagarna arbetat flitigt med sitt Graduate Project med arbetsnamnet GrandID Account, en inloggningstjänst där de som inte har svenskt personnummer är slutanvändare. Nästa uppdrag är att ta steget ut i organisationen och arbeta med det dagliga arbetet tillsammans med våra utvecklare för att lära sig hur utvecklingsteamet arbetar.

Deltagaren Simon Hedlund berättar att en av hans förväntningar på Graduate Program är att få en smidig övergång från utbildning till arbetslivet. “Att få möjligheten att fritt kunna ställa frågor om lite vad som helst och att få mycket hjälp i början av arbetslivet samtidigt som jag har fått en bra insyn i organisationen, är något som jag uppskattar” säger Simon.

I slutet på november är det även dags för Graduate Gathering i Köpenhamn, en konferens där över 50 graduates inom hela Vismakoncernen samlas för att delta i workshops och grupparbeten.

Vi önskar er ett fortsatt lycka till!