E-hälsomyndigheten öppnar upp för LiV som alternativ för säker åtkomst

Livlogga

I och med att E-hälsomyndigheten har presenterat ett nytt regelverk som öppnar upp för fler operatörer lanserar Svensk e-identitet ett eget flexibelt alternativ för säker åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster – Legitimering i Vården (LiV).