beställningsstopp SITHS 1000x500
2023-03-01: Ny information från Inera

Lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor skjuts fram till efter sommaren 2023

Inera har beslutat att skjuta fram lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor till efter sommaren. Det finns flera anledningar till detta. Eftersom kvaliteten i en sådan här lösning är av största vikt väljer Inera att ta detta beslut för att kunna säkerställa kvaliteten. Inera kommer att återkomma inom kort med mer information om planeringen för lanseringen.

—————————–

Inera genomför just nu de största förändringarna av identifieringstjänsten SITHS sedan tjänsten lanserades. Dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor kommer att ersättas med nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer. Detta medför att det kommer bli ett nationellt beställningsstopp av SITHS-kort. Nationellt beställningsstopp innebär att inga företag, regioner eller kommuner kommer kunna beställa SITHS-kort.
Beställningsstopp av SITHS-kort – 5 april

Under perioden 5 april från kl 16:00 till och med den 10 maj (datumet kan komma att ändras) är det inte möjligt att beställa SITHS-kort pga Ineras förändring. 

Vi på Svensk e-identitet kommer inte kunna ta emot några beställningar av SITHS-kort under denna period.
Vår rekommendation är att beställa reservkort för att ha ett lager under perioden 5 april – 10 maj. Observera att reservkort enbart kan lämnas ut inom den egna organisationen, ej av externt kortutlämningskontor. 

Ändringar och nyregistreringar i HSA-katalogen kommer inte att påverkas av Ineras beställningsstopp.

SITHS-kort som är korrekt utlämnade kommer inte att påverkas. Inga nya kort kommer behöva beställas under förutsättning att korten är korrekt utlämnade i SITHS Admin. 

Ny SITHS eID Portal

Två nya portaler kommer lanseras, dessa kommer ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. Den ena portalen kommer att innehålla funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort. Den andra portalen kommer att innehålla självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID-certifikat de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

Kort som beställts i SITHS Admin kommer ej att kunna lämnas ut eller aktiveras i SITHS eID Portalen. Det innebär att kort som inte lämnats ut i SITHS-admin (gamla portalen) innan 8 maj kl 11:59 blir obrukbara. Kund är ansvarig för att kort som beställs innan 5 april lämnas ut i SITHS Admin senast 8 maj. 

Läs mer om SITHS eID Portal

Förändringar gällande korthanteringen
  • Kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress
  • Inget kodbrev kommer skickas ut till kortanvändaren
  • Kortet aktiveras vid ett fysiskt möte hos en ID-administratör
  • Kod till kortet väljs vid aktiveringstillfället

Läs mer om projektet Ny Lösning SITHS (NLS)

Skärmbild_20230202_080309