Beställningsstopp januari 2024

2023-06-22: Information från Inera

Nu finns en mer detaljerad plan för lansering av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor som ska ske i januari 2024. Den nya tidplanen innebär att nedstängningen av SITHS Admin påbörjas den 23 januari klockan 12.00 och den nya SITHS eID Portalen beräknas vara tillgänglig klockan 12.00 den 25 januari.

Sista dag för att beställa ordinarie SITHS-kort och reservkort är 14 december 2023.
Det nationella beställningsstoppet gäller från 15/12 2023 till 25/1 2024.

Läs mer på Ineras sida

Ny SITHS eID Portal
Två nya portaler kommer lanseras, dessa kommer ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. Den ena portalen kommer att innehålla funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort. Den andra portalen kommer att innehålla självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID-certifikat de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

Kort som beställts i SITHS Admin kommer ej att kunna lämnas ut eller aktiveras i SITHS eID Portalen. 

Läs mer om SITHS eID Portal

Förändringar gällande korthanteringen
  • Kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress
  • Inget kodbrev kommer skickas ut till kortanvändaren
  • Kortet aktiveras vid ett fysiskt möte hos en ID-administratör
  • Kod till kortet väljs vid aktiveringstillfället

Läs mer om projektet Ny Lösning SITHS (NLS)

———————————————————-

Tidigare information kring lanseringen finns nedan.

2023-04-28: Information från Inera

Ny lanseringstidpunkt för SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor

Inera informerade i mars om att lanseringen av nya SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor har senarelagts i syfte att säkerställa lösningens kvalitet. Ny tidpunkt för lanseringen blir slutet av januari 2024. Läs mer här

———————————————————-

2023-03-01: Information från Inera

Lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor skjuts fram till efter sommaren 2023

Inera har beslutat att skjuta fram lanseringen av SITHS eID Portal och SITHS eID Mina sidor till efter sommaren. Det finns flera anledningar till detta. Eftersom kvaliteten i en sådan här lösning är av största vikt väljer Inera att ta detta beslut för att kunna säkerställa kvaliteten. Inera kommer att återkomma inom kort med mer information om planeringen för lanseringen.

———————————————————-

Inera genomför just nu de största förändringarna av identifieringstjänsten SITHS sedan tjänsten lanserades. Dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor kommer att ersättas med nya portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer. Detta medför att det kommer bli ett nationellt beställningsstopp av SITHS-kort. Nationellt beställningsstopp innebär att inga företag, regioner eller kommuner kommer kunna beställa SITHS-kort.
Ny SITHS eID Portal

Två nya portaler kommer lanseras, dessa kommer ersätta dagens SITHS Admin och SITHS Mina sidor. Den ena portalen kommer att innehålla funktioner för att utfärda SITHS eID och Mobilt SITHS eID samt för att beställa produktion av SITHS eID-kort. Den andra portalen kommer att innehålla självbetjäningsfunktioner så att användarna kan hämta Mobilt SITHS eID, se vilka SITHS eID-certifikat de har på kortet, byta PIN-kod, spärra sitt kort med mera.

Kort som beställts i SITHS Admin kommer ej att kunna lämnas ut eller aktiveras i SITHS eID Portalen. 

Läs mer om SITHS eID Portal

Förändringar gällande korthanteringen
  • Kortet skickas oaktiverat till kortanvändarens folkbokföringsadress
  • Inget kodbrev kommer skickas ut till kortanvändaren
  • Kortet aktiveras vid ett fysiskt möte hos en ID-administratör
  • Kod till kortet väljs vid aktiveringstillfället

Läs mer om projektet Ny Lösning SITHS (NLS)

Fler nyheter