Integrera mot Vklass

Vklass är en lärplattform där elever, personal och vårdnadshavare kan ta del av info och kommunicera med varandra.

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Vklass.

Läs mer om Vklass  här

  • Vklass