Integrera mot ViaCompetence

ViaCompetence från Entergate är ett verktyg för att arrangera och administrera utbildningar, från planering och information, ansökningar och
antagningar, till genomförande, uppföljning och utvärdering. 

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot ViaCompetence.

Läs mer om ViaCompetence här

  • ViaCompetence