Integrera mot Treserva – omsorgssystem

Treserva är ett öppet administrativt system från CGI för kommunal hälso- och sjukvård, omsorg om äldre och funktionshindrade, samt individ- och familjeomsorg.

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Treserva.

Läs mer om Treserva här

  • Bild på Treserva logotyp