Integrera mot Skolplatsen

Skolplatsen är ett webbaserat IT-stöd för elevadministration som passar förskola, grundskola, kulturskola och gymnasieskola.

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Skolplatsen.

Läs mer om Skolplatsen här

  • Skolplatsen