Integrera mot Selfpoint

Selfpoint är en webbaserad och mobilanpassad digitaliseringsplattform med stöd för stark autentisering och digital signering av dokument med BankID. Med Selfpoint kan e-tjänster skapas där hela processen från formulär till handläggning och statistik också kan styras.

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Selfpoint.

Läs mer om Selfpoint här

  • Selfpoint