Integrera mot Muntra – journalsystem

Muntra är ett molnbaserat journalsystem där man kan hitta vårdgivare, boka behandling, journalföra, receptförskriva med mera.

Svensk e-identitet hjälper er att enkelt integrera mot Muntra.

Läs mer om Muntra här

  • Bild på Muntra logotyp