HSA och SITHS ID-Ombud

Lathundar och instruktioner

Nedan finner ni lathundar och instruktioner som kan vara nyttiga att gå igenom vid vanligt förekommande moment i användandet av SITHS-kort.

Läs och ladda ned lathundar och instruktioner

Byt PIN-kod

Lås upp kort med PUK

Ladda ned Net ID

Logga in på mina sidor

Logga in i SITHS-admin

Användning av vår kundportal

Förlängning av reservkort LOA 3

Reservkort LOA 3