Viktig information gällande ditt avtal med
Svensk e-identitet

Avtalsändring och ny prismodell

Från och med 31 januari 2023 justeras er månadsavgift och era avtalsvillkor. Vi går över till en uppdaterad prismodell som innebär enbart prenumerationskostnad. Detta kommer innebära ett förändrat pris på både befintliga tjänster och kommande tilläggsbeställningar. Tickavgifter kommer inte påverkas av denna höjning, det gäller även på nycklar och dosor.

Ni som befintlig kund kommer att få ett rabatterat pris på era befintliga tjänster och kommande beställningar fram till 31 december 2024.

Vad innebär era nya avtalsvillkor?

De nya villkoren innebär bland annat:

 • Tydligare och enklare avtal.
 • Ni slipper investeringar i form av startavgifter vilket ger större förutsägbarhet kring kostnader.
 • Som befintlig kund hos oss får du rabatt vid nybeställningar de kommande två åren.

Nu ännu enklare och säkrare:

 • Driftmiljö
 • Leverans och support
 • Helhetsleverantör
 • Marknadsledande tjänster
 • Erfarenhet och hög kompetens
 • Omvärldsbevakning av regler och krav för löpande säkerhetsanpassningar
 • Tillgänglighet
 • Mer frekventa uppgraderingar
 • Hög upptid
 • Incidenthantering

När behöver vi senast acceptera avtalsändringen?

Senast 31 december 2022 behöver ni acceptera avtalsändringen.

Vart vänder jag mig med frågor?

Har du frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på  eller ringa på telefonnummer 018-481 19 00 (val 3), så hjälper vi dig vidare.

 

Vad är nästa steg?

Vi informerar samtliga kunder med detaljer kring pris och avtalsvillkor som ni kommer att få godkänna. Utöver det behöver du som kund inte göra någonting, era tjänster kommer att löpa på som vanligt

Vad händer om vi inte accepterar avtalsändringen innan 31 december?

Kunder som inte accepterar de nya avtalsvillkoren har rätt att frånträda avtalet per den 31 januari 2023. Detta behöver meddelas skriftligen till avtal@e-identitet.se.

Villkor för avtal

Läs igenom innan du godkänner
Genom att acceptera avtalsändringen här nedan bekräftas det att du tagit del av informationen i dokumenten:

PUB-avtal
Allmänna villkor

Acceptera avtalsändringen och bekräfta dina uppgifter

Jag har behörighet att ingå avtal för min verksamhets räkning och accepterar avtalsändringen för denna. Genom att klicka i “Jag accepterar” nedan ingås juridiskt bindande avtal. En bekräftelse skickas via mejl.