Sambi

Det senaste om Sambi

Sambi var projektet för säker åtkomst inom vården. Här blir du uppdaterad om det senaste om Sambi.

Sambi införs i VGR (2020-10-29)

I Juli 2020 slöt Västra Götalandsregionen (VGR) ett  femårigt avtal med Internetstiftelsen avseende medlemskap i federationen Sambi. Det innebär att kommunerna och de privata vårdgivarna i regionen kommer att behöva vara medlemmar i Sambi när Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) införs.

Från början var det bara E-hälsomyndigheten som var kravställare på Sambi men det innebar samtidigt att i princip alla vårdgivare omfattades. Kraven på Sambi togs inte emot väl av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vilket tillslut gjorde att Sambis som ett nationellt federationsprojekt med en bred styrgrupp föll.

Nu när det är Regioner som driver Sambis comeback från ett verksamhetsperspektiv är sannolikheten Stor att Sambi tillslut förverkligas, även utanför VGR.

Mer om VGR:s initiativ på Sambis webbplats https://www.sambi.se/nyheter/2020/07/02/vastra-gotalandsregionen-vgr-har-slutit-femarsavtal-med-sambi/

För att förenkla anslutningen till Sambi erbjuder Svensk e-identitet Sambi ombudstjänst. I den ingår både den tekniska och administrativa anslutningen. Läs mer om Sambi ombudstjänst

 

Operatörer börjar godkännas (31 mars 2020)

Nu har eHälsomyndigheten godkänt Sambi som första operatör. Svensk e-identitet har också lämnat in sin tillitsdeklaration och granskas just nu av myndigheten.

Svensk e-identitet granskas

När Sambi godkändes som operatör var det naturligt att Svensk e-identitet reagerade då det senaste budskapet från myndigheten var att det inte gick att godkänna operatörer mot nuvarande regelverk, en uppdatering av regelverket var ju heller inte möjligt då bland annat SKR krävt lättnader i kravställningen.

Efter ett möte med myndigheten har granskningen av Svensk e-identitet påbörjats. Godkännandet kommer under våren/sommaren 2020.

Tidsbegränsade godkännanden

Vi som blir operatörer i det här skedet får ett tidsbegränsat tillstånd på 12 månader. Bakgrunden är att det förväntas bli ändringar i regelverket vilket innebär att operatörerna kommer att behöva granskas på nytt när de nya regelverken är på plats.

Viktigt steg för Svensk vård och omsorg

Att operatörer kommer på plats är ett viktigt steg för att vård- och omsorgsgivare ska få en chans att uppfylla de befintliga och nya krav som åligger dem avseende informationssäkerhet. Det gäller både den tekniska säkerheten i form av tekniker för säker inloggning men framförallt stöd i införandet av den administrativa informationssäkerheten.

Fler metoder för inloggning

Förutom att operatörerna ger stöd i införande av informationssäkerhet så öppnas en frihet och flexibilitet för vilken metod som måste användas vid inloggning. Idag är vården i stort sett låst till SITHS-kort men Svensk e-identitet som operatör ger stöd för alla identiteter som godkänns av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG). Det innebär att successivt kommer de system som används inom vård och omsorg tvingas öppna upp sig för BankID, Freja eID+ och andra utgivare som godkänns av DIGG. Det enda som krävs är en licens hos en operatör som Svensk e-identitet för att andra identiteter än SITHS ska kunna användas.

Vi ger LiV till vården

LiV – Legitimering i Vården är vår operatörstjänst som är väldigt enkel att komma igång med. Den ger stöd för allt från fritidsförskrivare till regioner. Läs mer om LiV.

Sambiombud

Vi fortsätter som Sambiombud. När en organisation ska ansluta till Sambi kan det göras på två sätt, antingen via direktanslutning eller via ombud. I vår ombudstjänst ingår allt för en enkel anslutning, både den administrativa informationssäkerheten och en organisationsunik inloggningstjänst, vilket krävs för de som väljer Sambi.

Kontakt

Vill ni diskutera, fråga eller kommentera operatörsrollen, kontakta Jörgen Hellgren via jorgen.hellgren@e-identitet.se eller 073-4301818