Vi har Teliakort och vill avvakta med kortutbytet

Vi har Teliakort och vill avvakta med kortutbytet

När ni väl bestämmer er för att påbörja kortutbytet använder ni vår e-tjänst som ni når via www.e-identitet.se/kortutbyte.

Genom att avvakta tar ni själva på er ansvaret för att inhämta information om när era kort eventuellt slutar att fungera. Dessa punkter bör ni beakta och ha koll på över tid:

Det går inte att:

  • ersätta förlorade Teliakort med nya
  • beställa nya Teliakort
  • uppgradera Teliakorten till SITHS e-id
  • logga in till system som anpassats till DIGG:s krav (SITHS e-id) eller Säker åtkomst enligt eHälsomyndigheten
  • använda e-receptsystem efter juni 2020

De flesta system- och tjänsteleverantörer kommer att stödja både de nya SITHS e-id och de gamla certifikaten inklusive Teliakort under lång tid (dock ej längre än juni 2022). Kontrollera med era leverantörer hur länge de kommer att tillåta de gamla SITHS-certifikaten.

Ovan beskrivning innebär att ni eventuellt kan behålla Teliakorten så länge de fungerar i era system och endast ge ut SITHS e-id till nya medarbetare eller som ersättning för förlorade kort/koder. Ni tar själva ansvar för att ha kännedom om när ni måste gå över helt till SITHS e-id.

Tillbaka till kort- och certifikatutbyte